Hyrfilmer November 2020

61 Peanut butter falcon
62 Bombshell - När tystanden bryts
63 Bad education
64 Escape from Pretoria
65 The tax collector
66 Ride like a girl

Läs mer om månadens filmer

Peanut butter falconBombshellBad educationEscape from PretoriaThe tax collectorRide like a girl

Har ni det engelska paketet ombord? Här hittar du månadens urval.

Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!