Köp filmklassikern s/s Martha av oss

Klassikern s/s Martha på DVD kan beställas av privatpersoner direkt från Sjömansservice Media. Filmen, som är textad på svenska, finska, norska och danska (för hörselskadade danskar) och engelska, kostar 80 kr adresserad till ett fartyg i utrikes trafik (momsfritt export), eller 100 kr till adress i Sverige (moms ingår).

+ porto
20 kronor inom Sverige
(t.ex. rederikontor f.v.b.). 
22 kr inom Europa. 
26 kr utom Europa.

Inbetalning kan göras per PlusGiro 1 5858-4. Glöm inte att ange att betalningen avser "Martha" samt mottagarens namn och adress i meddelandefältet eller på talongen. Så fort inbetalningen är oss tillhanda postas filmen.

Vid betalning från utlandet använd bankkonto
SE19 9500 0099 6026 0015 8584
SWIFT/BIC NDEASESS
Bank Nordea
Kontohavare Sjöfartsverket

Gös (jack);

flagg i fören, på handelsfartyg rederiflaggen eller en flagg med hemortens stadsvapen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!