Sjömansservice i Sjörapporten

Sedan hösten 2010 har Sjömansservice några sidor i tidskriften Sjörapporten, som ges ut av Sjöfartsverket och som vänder sig till kunder och intressenter inom sjöfartsnäringen. Tack vare detta kan vi nå ut till vår målgrupp med kortare intervall och erbjuda en bredare tidning än tidigare – när vi spred vår information genom tidskriften Utkik.

Sjörapporten innehåller bland annat debatter, information, arbetsplats- och omvärldsreportage, kultur och sport. Sjörapporten utkommer med fem nummer per år.

Läs tidningen elektroniskt på www.sjofartsverket.se

BESTÄLL ETT PROVNUMMER

Adress:

Sjöfartsverket,
Informationsenheten,
601 78 Norrköping
eller via e-post info@sjofartsverket.se

Flaggskepp, -skeppare, -chief;

flaggskepp syftar ursprungligen på amiralens fartyg. Har i handelsflottan kommit att syfta på rederiets nyaste eller största fartyg. Flaggskeppare och flaggchief är den till tjänsteåren äldste skepparen respektive maskinchefen inom ett rederi.

> Fler sjötermer som du behöver veta!