INFORMATION

På våra fritidsanläggningar Rosenhill Seamen's Center, Kaknäs och Johannisborg finns det många möjligheter till motion och idrott.

Funktionsansvarig
Glenn Hjelle
010-478 47 34
motion@sjofartsverket.se

Talja (purchase);

enkel "hissanordning". ("Djävlar i min talja"; däcksriktig ed, ej lika gångbar i maskin.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!