MOTION

Anmälan till våra olika sportarrangemang

Du kan anmäla dig till våra olika arrangemang via länkarna till vänster.

Välkommen med din anmälan!

 

Behandling av personuppgifter

Sjöfartsverket är personuppgiftsansvarig för webbplatsen www.seatime.se. Dataskyddsförordningen (GDPR) och svenska dataskyddslagen (DSL) träder i kraft den 25 maj 2018. Lagarna reglerar all hanteringen av personuppgifter i Sjöfartsverkets verksamhet.

Syftet med GDPR och DSL är att skydda människor mot att få den personliga integriteten kränkt när personuppgifter behandlas. Detta gäller till exempel när Sjöfartsverket fotograferar människor för att publicera bilderna på webbplatsen eller i nyhetsbrev.

Läs mer om hur Sjöfartsverket hanterar personuppgifter här.

Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!