Välkommen till Motionscentralen

                
 

textSjömansservice erbjuder nu dig – sjömansmotionär - ett enkelt och effektivt rapporteringssystem där du kan följa upp din träning under året. Motionscentralen ska underlätta rapporteringen för dig som användare och du kan direkt efter rapportering ta del av dina resultat, statistik samt fartygets placering i Motionsligan.

Sjömansservice vision är att Motionscentralen ska motivera fler sjömän till en aktivare fritid.

 

Behandling av personuppgifter

Sjöfartsverket är personuppgiftsansvarig för webbplatsen www.seatime.se. Dataskyddsförordningen (GDPR) och svenska dataskyddslagen (DSL) träder i kraft den 25 maj 2018. Lagarna reglerar all hanteringen av personuppgifter i Sjöfartsverkets verksamhet.

Syftet med GDPR och DSL är att skydda människor mot att få den personliga integriteten kränkt när personuppgifter behandlas. Detta gäller till exempel när Sjöfartsverket fotograferar människor för att publicera bilderna på webbplatsen eller i nyhetsbrev.

Läs mer om hur Sjöfartsverket hanterar personuppgifter här.

Genom att skapa ett konto i Motionscentralen godkänner du Sjöfartsverkets hantering av personuppgifter.


Vill du vara med i Motionscentralen? Allt du behöver göra är bara att logga in och välja den träningsform som passar dig!

Hör av dig till motion@sjofartsverket.se om du har frågor, idéer eller förslag på hur verksamheten kan förbättras och utvecklas.

Lycka till med din träning!

//Sjömansservice Motion

 
Månadsvinnare  Augusti

Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".

> Fler sjötermer som du behöver veta!