Ny användare

 
  
  Personlig information   Tillhörighet    
 
  Användarnamn Kategori  
  Förnamn  
  Efternamn      
  Adress    
  Postnummer Användarvillkor  
  Portort    
  Mobiltelefon  
  Epost  
  Kön  
  Lösenord Spara  
         
      Skriv in för att undvika spam
Efter du har sparat kan du logga in direkt!!
 
           
             
     
 

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!