Tävlingar

Individuella tävlingar
I Motionscentralen finns följande individuella tävlingsgrenar:
Sjömilen, Trampfarten, Sund- och kanalsimningen och Multisport

Det går lika bra att genomföra aktiviteten ombord, i land eller hemma på ledigheten.


Lagtävlingar

Motionsligan
Tävlingen är till för besättningarna i den svenska handelsflottan och besättningar som har avtal med Sjömansservice. Tävlingen går ut på att samla ihop så många poäng (träningstillfällen) som möjligt.

Varje individuellt träningstillfälle ger poäng i Motionsligan.

Simcupen
Tävlingen är till för besättningarna i den svenska handelsflottan och besättningar som har avtal med Sjömansservice. Tävlingsuppgiften är att varje deltagare ska simma 200 meter valfritt simsätt. Någon tidsbegränsning finns inte.

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!