NYHETER


Krigsseglardagen 2020

Under den första söndagen i september varje år brukar Sjömansservice och Sjömanskyrkan i Norrköping uppmärksamma Krigsseglardagen. De senaste åren har även Skeppare Societeten och Flottans män i Norrköping varit medarrangörer.

För att hedra de ca 2000 svenska sjömän, som inom handelsflottan omkom under andra världskriget, brukar vi under normala omständigheter anordna en ceremoni vid Estoniamonumentet i Carl Johans Park. Efteråt bjuds det på fika och föredrag på Johannisborgs sjömansklubb.

Årets arrangemang är av förklarliga skäl inställt, men för att hålla minnet vid liv har vi lagt ut en blomsterkrans på den plats där ceremonin annars skulle ha ägt rum. Idag tänker vi lite extra på dessa sjöfarare som förlorade sina liv ute på haven samt alla de anhöriga som drabbades av deras bortgång.

Monument

Krans med band

Flaskpost (bottle message, nära släkt med havsströmforskningens drift bottle);

försändelse med havet som tidsbromsande brevbärare i en alltför jäktad tid. Ju längre tid och färdväg den tar, desto gladare blir mottagaren. M.a.o. en korkad postgång!

> Fler sjötermer som du behöver veta!