NYHETER


Krigsseglarna blev hedrade i Norrköping

Den första söndagen i september hålls en minnesstund på flera platser i landet för att hedra de ca 2000 svenska sjömän, inom handelsflottan, som omkom under andra världskriget.

I Norrköpings sensommarsol samlades omkring 35 personer vid Estoniamonumentet i Carl Johans park, där prästen Anna Söderström Wikell höll ett korum. Efter minnesstunden tog sig skaran till Johannisborgs sjömansklubb för att där lyssna till författaren John E. Perssons föredrag om krigsseglarna. Efter föredraget hade besökarna fått mycket att samtala kring medan de serverades fika.

Arrangörer var Sjöfartsverket, Sjömanskyrkan i Norrköping, Skeppare Societeten och Flottans män i Norrköping.

TEXT JIMMY ERIKSSON
FOTO JESPER EK

Flaggskepp, -skeppare, -chief;

flaggskepp syftar ursprungligen på amiralens fartyg. Har i handelsflottan kommit att syfta på rederiets nyaste eller största fartyg. Flaggskeppare och flaggchief är den till tjänsteåren äldste skepparen respektive maskinchefen inom ett rederi.

> Fler sjötermer som du behöver veta!