NYHETER


Nya Rosenhill 40 år

Rosenhill flygbildFlygbild över Rosenhill Seamen's Center. Foto: Joakim Zehlin

För tio år sedan, 2010, knep sjömanscentret Rosenhill i Göteborg den allra första upplagan av den internationella utmärkelsen Seafarers' Centre of the year, framröstad av sjömännen själva. Det var ingen tillfällighet. Rosenhill är ett mycket komplett allaktivitetscenter för det internationella sjöfolket.

Så har det varit i 40 år. Den 16 april 1980 invigde sjömansidrottens beskyddare prins Bertil det nya huset på Rosenhill; med sporthall, simhall, bastu, gym, cafeteria och andra ändamålsenliga utrymmen för besökare och personal. Hundratals gäster representerade berörda myndigheter, maritima organisationer och skolor, nordiska systerorganisationer, sjöfartsnationers konsulat i Göteborg samt aktivt seglande och pensionerade sjömän. 

Prins Bertil flankerad av tidigare kommunikationsministern Anitha Bondestam och HKF:s ordförande Göran Borggård. Fotograf okänd.

Rosenhill har begåvats med många eldsjälar i personalen under årens lopp, få nämnda här men ingen glömd. Dagens platschef Agneta Swenson är ʺårsbarnʺ med nya Rosenhill. Hon anställdes 1980 som det dåvarande HKF:s första kvinnliga platsombud.

Agneta SwensonRosenhill Seamen’s Centers nuvarande platschef Agneta Swenson.
Foto: Jimmy Eriksson

Två av eldsjälarna bakom nya Rosenhill förtjänar att nämnas särskilt. Den dåvarande mångårige föreståndaren Stig ʺStickanʺ Danielsson och ombudsmannen i Svenska Sjöfolksförbundet Gustaf Klang, tillika ordförande i HKF:s Göteborgssektion. Parhästarna kämpade tappert för att få till stånd utbyggnaden. Gustaf, som hade akuta hälsoproblem, hotade rentav att spöka för trilskande makthavare om de inte gav med sig. Vilket de gjorde till sist.

Bakgrunden till mitt ordval nya Rosenhill är att det finns en förhistoria som sträcker sig ytterligare 20 år tillbaka. Den 22 juni 1960 invigde Sjöfolksförbundets dåvarande ordförande Johan S Thore det ursprungliga Rosenhill: Med den mindre byggnad på området som sedan 1980 härbärgerar Sjömansbiblioteket. Det har hävdats att Johan var förtjust i rosor, vilket styrde namnvalet. Gamle krigsseglaren Stickan Danielsson, som hade överlevt en torpedering på Sydatlanten, var föreståndare från start 1960. Dessförinnan hade han besökt inneliggande fartyg per cykel. Fotbollsmatcher arrangerades på en provisorisk plan vid Lindholmen som kallades Sjörövarvallen, men från och med nu kunde de hållas på Rosenhill.

Agneta Swensons tre föregångare som föreståndare på Rosenhill: Stig Danielsson flankerad av Lennart Kronqvist t.h. och Göran Kristenson t.v. Foto: Torbjörn Dalnäs

Rosenhill runnades då av HKF:s föregångare Handelsflottans Välfärdsråd (1948-76). Dagens arvtagare från 2007, enheten Sjömansservice inom Sjöfartsverket, fortsätter att stolt vårda denna gröna oas för sjömanskåren.

Text: Torbjörn Dalnäs

Timmerman (carpenter, "chips");

utrotad sjömansart, troligen den befattning som begåvats med flest ök- och smeknamn: Flis-Jesus, Hyvel-Hin, Klamp-Nisse, Trägnagarn, Timppa...

> Fler sjötermer som du behöver veta!