NYHETER


Sjömansservice hoppas kunna öppna anläggningarna i slutet av sommaren

Sjöfartsverket har vidtagit flera förebyggande åtgärder för att fortsätta säkra upp en både trygg och säker sjöfart. En del i dessa åtgärder är att Sjömansservice stängt sina sjömansklubbar under våren och sommaren. Det gäller anläggningarna Rosenhill Seamen’s Center i Göteborg, Kaknäs Seamen’s Center i Stockholm, Johannisborg Seamen’s Club i Norrköping samt Sjömansservice på Kockum Fritid i Malmö.

–Även om det i nuläget är extra svårt att sia om framtiden, arbetar vi med inriktningen och förhoppningen att kunna öppna anläggningarna för besökare måndagen den 31 augusti 2020, säger Christian Kronqvist, chef för Sjömansservice.

OBS! Datumet är preliminärt och kan komma att ändras utifrån pandemiutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Till dess sker service till besättningar på inneliggande fartyg vid ISPS-gränsen, efter överenskommelse per telefon eller e-post.

Kontakta den lokala Sjömansservicestationen för mer information eller serviceförfrågan. Kontaktinformation hittar du under våra Hamnservice-sidor här på Seatime.

Tack på förhand för din förståelse!

//Sjömansservice

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!