NYHETER


Sjömansservice anläggningar stängda pga coronaviruset

Sjöfartsverket har vidtagit flera förebyggande åtgärder för att fortsätta säkra upp en både trygg och säker sjöfart. En del i dessa åtgärder är att Sjömansservice stängt sina sjömansklubbar tillsvidare. Det gäller anläggningarna Rosenhill Seamen’s Center i Göteborg, Kaknäs Seamen’s Center i Stockholm, Johannisborg Seamen’s Club i Norrköping samt Sjömansservice på Kockum Fritid i Malmö.

Även transportservicen av sjöfolk vid samtliga anläggningar är avstängd tillsvidare. Inskränkningarna i transportservicen gäller även Halland (Varberg/Falkenberg) och Antwerpen-stationen.

Åtgärden görs för att minska smittorisken av coronaviruset, med hänsyn till fartygsbesättningar, övriga besökare och medarbetare. Under tiden håller Sjömansservice kontakt med fartygsbesättningar via telefon och e-post och vid behov kan service erbjudas vid ISPS-gränsen.

Kontakta den lokala Sjömansservicestationen för mer information eller service. Kontaktinformation hittar du under våra Hamnservice-sidor här på Seatime.

Tack på förhand för din förståelse!

//Sjömansservice

Blindventil (dead light);

ett skyddande "lock" över hyttventilen, som Sjöberg annars kan krossa i våldsamt väder.

> Fler sjötermer som du behöver veta!