Nya ljudböcker

Nu finns en aktuell lista med våra CD- och Mp3böcker på bibliotekets websida.
Välkommen att låna!

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!