Nya ljudböcker

Nu finns en aktuell lista med våra CD- och Mp3böcker på bibliotekets websida.
Välkommen att låna!

Högtörn, stå på;

vara närmast i tur för något (urspr. vara främst i kösystemet på sjömanshuset/sjömansförmedlingen, i tur att få sig tilldelad en hyra).

> Fler sjötermer som du behöver veta!