Bättre sent än aldrig

Samvetsgrann bokläsare

I slutet av maj fick vi på Sjömansbiblioteket tillbaka en bok utlånad till en svensk sjöman utvandrad till Australien 1928-30. Hans son återlämnade nu boken och tackade för lånet!

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!