Bättre sent än aldrig

Samvetsgrann bokläsare

I slutet av maj fick vi på Sjömansbiblioteket tillbaka en bok utlånad till en svensk sjöman utvandrad till Australien 1928-30. Hans son återlämnade nu boken och tackade för lånet!

Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

> Fler sjötermer som du behöver veta!