Bibliotekets katalog

Du vet väl att du kan söka efter en boktitel i Sjömansbibliotekets
katalog för att se om den är köpt till biblioteket ?

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!