En av sjömansservicens stora inspiratörer prisad

Allas vår Lars ”Lasse” Hult belönades den 15 maj med Stiftelsen Sveriges Sjömanshus hederspris om 20 000 kr. En liten del av motiveringen lyder: ”Genom oförtröttlig initiativförmåga och uthållighet har Lars Hult gjort det allra yttersta för att sjöfarare inom den fastställda målgruppen ska kunna få en så meningsfull fritid som möjligt, såväl i land som till sjöss”.

Efter över tre decennier i verksamheten är det många sjömän som kännetecknar Lasse Hult som Mr. Sjömansservice och konstigt vore väl annat – så många fartygsbesättningar som denne man betjänat genom åren. Lasse har verkligen värnat om sjöfolkets välfärd och förbannat orättvisor men det är kanske framförallt hans värme och oförglömliga göteborgska historier som gett honom en stor plats i sjöfolkets hjärtan.

Vi är många som vill tacka honom för hans insatser, särskilt med tanke på att han snart ska följa Torbjörn Dalnäs spår genom att gå i pension. Hursomhelst, en mer lämpad kandidat till hedersutnämningen kunde man inte hitta. Grattis Lasse!

TEXT & FOTO: JIMMY ERIKSSON

Lasse Hult tar emot sitt hederspris
Lasse Hult (t.v.) tar emot hederspriset från landshövdingen Lars Bäckström, Västra Götalands län,
som  agerade prisutdelare under belöningshögtiden, på uppdrag av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Skott (bulkhead);

"vägg" ombord.

> Fler sjötermer som du behöver veta!