NYHETSARKIV


Krigsseglardagen den 7 september 2014

2 000 svenska sjömän, inom handelsflottan, omkom under andra världskriget. Under den första söndagen i september hålls en minnesstund på flera platser i landet för att hedra dessa krigsseglare, och även andra som omkommit till sjöss.

I Norrköping hålls ett korum vid Estoniamonumentet i Carl Johans park kl. 14, söndagen den 7:e september.

Efter högtidlighållandet går transporter till Johannisborg Seamen’s Club för efterföljande kaffeservering, där Torbjörn Dalnäs håller ett anförande om krigsseglarna.

Välkommen,

önskar Sjöfartsverket och Sjömanskyrkan i Norrköping

Pasa terra (spa.);

gå iland.

> Fler sjötermer som du behöver veta!