NYHETSARKIV


Krigsseglardagen uppmärksammades i Norrköping

Söndagen den 4 september samlades ett 30-tal personer vid Estoniamonumentet i Norrköping för att hedra de 2 000 svenska sjömän inom handelsflottan som omkom under andra världskriget. Sjömanskyrkan i Norrköpings ordförande, Sven Jennerström, höll ett korum vid monumentet i Carl Johans park.

Estoniamonumentet i Norrköping

Efter minnesstunden gick biltransporter till Johannisborgs sjömansklubb, där besökarna serverades kaffe och fick lyssna till Torbjörn Dalnäs, som höll ett föredrag om krigsseglarna.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Sjömanskyrkan i Norrköping och Sjöfartsverkets Sjömansservice.

TEXT JIMMY ERIKSSON
FOTO TORBJÖRN DALNÄS

Pasa terra (spa.);

gå iland.

> Fler sjötermer som du behöver veta!