NYHETSARKIV


Krigsseglarna hedrades i Norrköping

2 000 svenska sjömän, inom handelsflottan, omkom under andra världskriget. Under den första söndagen i september hålls en minnesstund på flera platser i landet för att hedra dessa krigsseglare.

Sjöfartsverket och Sjömanskyrkan i Norrköping arrangerade ett program för att  uppmärksamma dagen. Kl. 13 den 3 september höll prästen Anna Söderström Wikell ett korum vid Estonia-monumentet i Carl Johans park. Ett 40-tal personer deltog vid minnesstunden och tog sig sedan till Johannisborg Seamen’s Club för att lyssna till författaren och historikern Johan Perwe, som höll ett intressant föredrag om krigsseglarna. Efteråt bjöds deltagarna på kaffe och bulle. Johan Perwe svarade under fikastunden på många frågor om ämnet.

Under dagen deltog också medlemmar från Skepparsocieteten i Norrköping, Flottans män och Klubb Maritim. Det blev en trevlig tillställning och vi tackar alla som besökte korumet och sjömansklubben.

//Sjömansservice

Mantåg (manrope);

säkerhetståg i höfthöjd, t.ex. på fallrepet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!