Litteraturpristagare prisades på Bok- och biblioteksmässan

Lennart Johnsson emottog Stiftelsen Sveriges Sjömanshus litteraturpris i Sjöfartsmontern på bokmässan i Göteborg, den 27 september. Att Lennart skulle få priset om 20 000 kr offentliggjordes redan under stiftelsens belöningsdag, som hölls på Sjöräddningssällskapets hus i Långedrag, i maj. Medan alla andra stipendiater fick sina priser där och då fick Lennart snällt invänta den traditionsenliga ceremonin i Sjöfartsmontern, drygt fyra månader senare.

Stiftelsens motivering:

"Litteratur betyder något som är skrivet. Det kan avse såväl skön- som facklitteratur. Stiftelsen Sveriges Sjömanshus belönar insatser i båda dessa genrer. Årets mottagare av Stiftelsens litteraturpris är en slitvarg på den maritima facklitteraturens område.

Lennart Johnsson tillträdde 1988 som redaktör för tidskriften Sjömannen, en befattning som han var trogen ända till 2010. På den posten har han kraftfullt bidragit till utgivaren Svenska Sjöfolksförbundets och från 1996 SEKO sjöfolks engagemang i sjöfolkets kulturyttringar. Lennart Johnsson har även intresserat sig för det internationella sjöfolket. Redan 1993 publicerade han en bok om sjöfartens arbetskraftsreserv Filippinerna: Människor som exportvara. Ytterligare bokverk på detta tema är Filippinerna – himmel eller helvete (1997), Filippinsk vardag (2002) och Sjömanshustru (2010).
I Antwerpenseglare (2001) skildrar han en unik svensk sjömanskoloni.

Han har även tecknat SEKO sjöfolks historia och kompletterat dess förhistoria i Förbund på sju hav del 3 (1998) och del 4 (2012)." Lennart Johnsson är en värdig mottagare av Stiftelsens litteraturpris.

TEXT JIMMY ERIKSSON
FOTO TORBJÖRN DALNÄS

 

Lennart Johnsson tar emot litteraturprisetSEKO sjöfolks ordförande Kenny Reinhold (t.v.) delar ut Litteraturpriset till Lennart Johnsson.

 

Pasa terra (spa.);

gå iland.

> Fler sjötermer som du behöver veta!