Månadens bok från Sjömansbiblioteket

Sailing in the sun är Maj månads tips från Sjömansbiblioteket.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!