Månadens bok från Sjömansbiblioteket

Sailing in the sun är Maj månads tips från Sjömansbiblioteket.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!