Månadens bok från Sjömansbiblioteket

Sailing in the sun är Maj månads tips från Sjömansbiblioteket.

Slingerställ, -skott (shifting boards);

utan dem går allt i durken i grov sjö.

> Fler sjötermer som du behöver veta!