Månadens bok från Sjömansbiblioteket

Sailing in the sun är Maj månads tips från Sjömansbiblioteket.

Ombordläggning (collision);

fartygskollision

> Fler sjötermer som du behöver veta!