Nytillskott i Rosenhill Fan Club

Personalen på Rosenhill är flexibel. Det fick 18 sjömän från nordöstra Kina erfara onsdagen den 7 november. De skulle mönstra på kinaflaggade m/t Da Li Hu, som senare på dagen var väntad till Göteborgs råoljehamn, Torshamnen. Tills dess skulle sjömännen fördriva tiden på Rosenhill, dit fartygets agent Aug. Leffler transporterade dem.

Det är vanligt att sjömän tillbringar några timmar på Rosenhill i väntan på att det fartyg de skall mönstra på lägger till, men inte så många till samma fartyg. Rosenhills Anette Kronaas ordnade lunch åt kineserna, givetvis på Aug. Lefflers och ytterst rederiet Dalian Ocean Shipping Company’s bekostnad. Som sig bör utnyttjade de anläggningens faciliteter, alltifrån internet till dusch och bad. En del av dem hade färdats i uppemot två dygn innan de via Istanbul kom fram till Göteborg.

Råoljetankern Da Li Hu på 85.000 brutto blev försenad, timma för timma. Tidiga kvällen blev 22:00, sedan 23:00. Och så vidare. Orsaken lär ha varit en tillfällig brist på bogserbåtar.

Normalt stänger Rosenhill 22:00 på vardagar. Men Rosenhills Katarina Dahlquist och Kia Krekula höll öppet för de kinesiska sjömännen ända till 02:30, då deras fartyg äntligen var väl förtöjt. Då hade sjömansgästerna även trakterats middagsmat och kunnat vila lite på Rosenhill. Mitt i natten skjutsades de och deras bagage i tre omgångar till Torshamnen längst ut i Göta Älvmynningen.

Om fartygets försening hade gått att förutse hade det självklart varit skeppsagentens ansvar att ordna hotellövernattning för sjömännen.

TORBJÖRN DALNÄS

 

Rosenhill Fan Club
18 tacksamma kinesiska sjömän tillsammans med Katarina Dahlquist och Gith Janson i Rosenhills cafeteria.

Tjingsargubbe;

försäljare i hamnmiljö, jfr galli-galli-men.

> Fler sjötermer som du behöver veta!