Nytt lånesystem

Fr o m 22 januari 2015 behöver du ett  individuellt lånenummer för att låna
e-böcker. Läs mer om detta på bibliotekets sida om E-böcker
Under skiftet till det nya systemet går det inte att låna några e-böcker.

Under däck;

dels "innertak" ombord, och dels inredning under väderdäck.

> Fler sjötermer som du behöver veta!