September månadsbok

Månadens boktips är Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!