September månadsbok

Månadens boktips är Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!