September månadsbok

Månadens boktips är Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år

Törna in för gott;

avlida, mönstra av för gott.

> Fler sjötermer som du behöver veta!