September månadsbok

Månadens boktips är Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!