September månadsbok

Månadens boktips är Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!