September månadsbok

Månadens boktips är Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år

Ombordläggning (collision);

fartygskollision

> Fler sjötermer som du behöver veta!