September månadsbok

Månadens boktips är Kapare och pirater i Nordeuropa under 800 år

Sailor’s blessing ("sjömans välsignelse");

svordom.

> Fler sjötermer som du behöver veta!