Skrönor från havet och kultbåtar

Vad är verklighet och vad är dikt? Läs några av Jörn Hammarstrands skrönor.

Fartyg i historien från 1400-talet till i dag. Läs Kultbåtar 

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!