Sommarläsning

Inför sommaren finns nu nya boktips och en ny 
uppdaterad lista med ljudböcker.

Välkommen att låna!

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!