Sommarläsning

Inför sommaren finns nu nya boktips och en ny 
uppdaterad lista med ljudböcker.

Välkommen att låna!

Spygatt (scupper);

avlopp i däck/durk.

> Fler sjötermer som du behöver veta!