Sommarläsning

Inför sommaren finns nu nya boktips och en ny 
uppdaterad lista med ljudböcker.

Välkommen att låna!

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!