Sorti från Rotterdam

Det blir inget 40-årsjubileum 2015 för Sjömansservice i Rotterdam. När stationens sista platsombud Lasse Hult går i pension i slutet av juni i år är sagan all. Stationen dras in. Därefter betjänas vid akuta behov fartyg i Rotterdam och dess kringhamnar av Sjömansservice i Antwerpen

Rotterdamstationen öppnades 1975, med Lennart Kronqvist som pionjär. Då var fortfarande Handelsflottans Välfärdsråd huvudman; först året därpå omstuvad och omdöpt till Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF). 

Utöver Lennart Kronqvist förknippas stationen med HKF-veteraner som Timo Norell, Göran Kristenson, Stefan Jansson, Benny Djup och – i omgångar men sammanlagt ungefär ett kvartssekel – Lasse Hult. Till följd av den strida strömmen av svenska fartygsanlöp har Rotterdam kallats ”Sveriges största hamn”. Under en följd av år krävdes två platsombud för att betjäna sjömännen. 

2011 var de betjänade anlöpen 465 i Rotterdam plus 63 i kringhamnarna, företrädesvis Amsterdam. Under förra året minskade de till 356 respektive 18. 

HKF och Sjömansservice har haft sitt kontor på Svenska Sjömanskyrkan, som numera är en sjömanskyrka endast till namnet. Fartygsbesök utförs ej. Sjömän jämställs med turister; de är välkomna om de har möjlighet att ta sig till kyrkan på egen hand. Sjömanskyrkan kommer inte att kunna fylla tomrummet efter Sjömansservice. 

I hamnen finns även Lasses kollegor från norska ”Velferden” och danska ”Velfærden”, men de har fullt upp med sina egna fartyg. Det gäller även personalen på den norska, den danska och den finska sjömanskyrkan. 

I många år arrangerade HKF och Sjömansservice idrott för svenska fartygs besättningar på ändamålsenliga International Seamen’s Centre Heijplaat (som ursprungligen var norska idrottsplatsen ”Norge”). Stiftelsen Zeemanshuis Rotterdam, som driver ett hotell med samma namn nära svenska Sjömanskyrkan, lade definitivt ned Heijplaat 2011. Samma år stängdes även sjömanscentret De Beer i Europoort, som Zeemanshuis Rotterdam hade dragit sig ur redan 2004.

På Zeemanshuis finns klubblokaler som är till även för sjömän som inte bor på hotellet, och i förorten Schiedam finns den anglikanska sjömansmissionens Flying Angel Club. Båda saknar idrotts- och motionsutrymmen. 

Från den 28 juni kommer alltså Sjömansservice personal i Antwerpen att, i möjligaste mån, även serva Rotterdam och närliggande hamnar. Se kontaktuppgifter nedan.

TEXT: TORBJÖRN DALNÄS

Kontakta platsombudet Jesper Ek i Antwerpen vid akuta servicebehov:

Epost: sjomansservice.antwerpen@sjofartsverket.se
Telefon (även fax): +32 3-541 08 79
Mobil: +32 (0)475-26 42 98

Pasa terra (spa.);

gå iland.

> Fler sjötermer som du behöver veta!