UTKIK:s redaktör pensionerad

Den 30 april gjorde vår medarbetare Torbjörn Dalnäs sin sista arbetsdag som anställd på Sjöfartsverket. Sedan 1979 har han arbetat för att sprida kultur och information till sjöfolket. Inte minst i sin roll som redaktör för tidskriften UTKIK, som fanns i Torbjörns och läsarnas liv under hela 30 år.

Sjöfartsverket har i och med Dalnäs pensionering förlorat en aldrig sinande kunskapskälla inom den maritima kulturen och tillika en duktig skribent. Under sitt arbetsliv har han fått en rad hederbetygelser och priser för sina insatser inom det maritima området. 

Vi kollegor önskar Torbjörn all lycka och välgång i framtiden.

TEXT & FOTO: JIMMY ERIKSSON

Torbjörn Dalnäs
Torbjörn Dalnäs, som 2011 utsågs till Hederskapten i Göteborgs Fartygs-Befälhavare förening

Pasa terra (spa.);

gå iland.

> Fler sjötermer som du behöver veta!