Om oss

VÅR VERKSAMHET
Sjömansservice arbetar i stort för att främja social hållbarhet och verkar i enlighet med ILO-konventionen MLC 2006 (Maritime Labour Covention 2006), som undertecknats av den svenska staten. På våra rekreationsanläggningar – sjömansklubbarna – erbjuder vi lättillgängliga kommunikationsmöjligheter, anordnar friskvårdsaktiviteter och kan underlätta iland med service som valutaväxling och transporter. Dessa anläggningar finns i Göteborg, Stockholm, Malmö och Norrköping och vi har även en representant i världshamnen Antwerpen. Viss service finns också i hamnarna Halmstad, Falkenberg, Varberg, Helsingborg, Landskrona, Oxelösund och Gävle, genom samarbeten med hamnar och sjömanskyrkor.

För att bidra till hälsan ombord kan vi, förutom att sporra till motionsträning, även tillhandahålla nya böcker via Sjömansbiblioteket. Vi ger också sjöanställda en möjlighet att följa aktuella nyheter. Att arbeta ombord på fartyg innebär vissa inskränkningar i vardagen som man kanske inte tänker på, bland annat går man miste om kulturutbudet som finns i land.

Sjöfartsverket erbjuder rederier att prenumerera på filmpaket med aktuella filmer och dagliga nyheter via SAX-presset.


HISTORIK
Sjömansservice är sedan 2007 en enhet inom Sjöfartsverket. Innan dess var vi, mellan 1976-2007, en egen myndighet som sjöfartssektorn känner som HKF (Handelsflottans kultur och fritidsråd). Innan dess arbetade man för samma sak under namnet Handelsflottans välfärdsråd sedan 1948.

VAD ÄR VÄLFÄRD?
Ordet välfärd kan vara ett samlingsbegrepp över människors levnadsförhållande, men från början kommer det sannolikt från ”att fara väl”, m.a.o. ha det bra på resan. Det är precis vad Sjömansservice arbetar för. Att kompensera sjömän för bristande utbud av kultur och fritidsaktiviteter p.g.a. tjänstgöring ombord.

Sjömansservice

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!