Övriga maritima länkar

Advokatfirman Ihre AB utbildning inom sjöfart
Atene, m/s förening som erbjuder skolsegling mm
Bogserbåten Herkules
Fakta om fartyg
Fartygsbevarande
Fryken, m/s vänförening
Föreningen Allmogebåtar
Great Ocean Liners
Helsingør Sømandsforenings Shantykor
HMS Älvsnabben fd långresefartyg
Joint Rescue Coordination Centre JRCC - Sjö- och flygräddningscentralen
Katarina Sjöfartsklubb
Kustbevakningen
Kustguide.net
Loggen Magazine Sällskapet Loggen
Marinhistoria - författare Christer Jansson
Marinlitteratur marint bokförlag
MariTerm AB Fartygskonstruktion, -
sjösäkerhet och godstransporter
MBV Föreningen Mot Bättre Vetande. Skolsegling, länkar m m  
Om marint hantverk utfrån gamla traditioner -
Erik Wickenbergs sida
Om radiotelegrafi Evert Trydings sida
Ressel Consulting AB konsultföretag för bl.a. sjötransporter
SIMSA Scandinavian Independent Marine Surveyors´Association 
Sjömanskultur
Sjövärnskårernas Riksförbund
Skillinge Skeppshandel Österlens segelmakeri
Skeppsholmens Folkhögskola Båtbyggarkurs m.m.
Skolskeppet T/S Sarpen Skolseglingar
SMHI Sjöfart
StockholmsBriggen
Strömstads Maritima Förening
Svenska Fyrsällskapet
Svenska Sjöräddningssällskapet
Sveriges Segelfartygsförening
Sveriges Skeppsmäklareförening
Sveriges Ångfartygs Assurans Förening The Swedish Club
Sällskapet Ångbåten 
Telemar Scandinavia Maritim satellitkommunikation
Titanic Norden - om Titanic och andra sjökatastrofer
Titanic ur svensk synvinkel
Varvshistoriska Föreningen i Göteborg
Vrakregister i Norden och i världen
Välfärdsorganisationer för sjöfolk
Västkustfiskarna sjöspråk m.m.
World Maritime University (WMU) - Universitet med vidareutbildning inom det maritima området
Östa rederi Beställningstrafik med ångfartyget s/s Östa

Lodskott;

resultatet av enstaka lodning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!