Internationella välfärdsorganisationer för sjömän

Danish Seamen's Welfare
Finnish Seamen's Service
German Seamen's Mission
Norweigan Maritime Directorate
ICMA The International Christian Maritime Association
ILO International Labour Organization
IMO International Maritime Organization
ISWAN International Seafarer's Welfare and Assistance Network
ITF International Transport Workers' Federation
The Seamen's Church Institute - North America
SKUT The Church of Sweden Abroad
USS-AMMLA United Seamen's Service & American Merchant Marine Library Association
Seafarers International Research Centre

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!