Samarbeten

LOKALT
Sjömansservice har nära samarbeten med många aktörer. Svenska Kyrkan, kommuner och diverse stiftelser, sjömansklubbar och andra kulturella föreningar.

GLOBALT
Vi i Sverige deltar aktivt i det internationella samarbetet på sjömansservicens område. Banden till de nordiska systerorganisationerna är traditionellt mycket starka. Det finns flera exempel på praktiskt nordiskt samarbete; på sjömansidrottens område såväl som Nordiska fototävlingen för sjöfolk och hamnservice i Port Said för skandinaviska fartyg som passerar Suezkanalen.

Sjömansservice och dess nordiska systerorganisationer är också mycket engagerade i det globala samarbetet inom International Seafarers' Welfare and Assistance Network (ISWAN) och dess underkommitté, International Sports Committee for Seafarers (ISS).

Föregångaren HKF engagerade sig i ICSW:s (ISWAN:s föregångare) femårsplan för att rädda och bibehålla sjömansserviceresurser i hamnar inom det tidigare Sovjetunionen, det vill säga Oberoende Staters Samvälde (OSS) och de baltiska republikerna. International Seamen´s Club of Yalta i den ukrainska svartahavshamnen Jalta och Sjöfartsklubben Kaknäs i Stockholm var de allra första sjömansklubbarna som etablerade vänklubbsband.

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!