SJÖKULTUR


-vart (-ward);

riktning till sjöss, t.ex. nord-, ost-, syd- och västvart.

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!