SJÖKULTUR


-vart (-ward);

riktning till sjöss, t.ex. nord-, ost-, syd- och västvart.

Voyage;

sjöresa på korrekt engelska.

> Fler sjötermer som du behöver veta!