SJÖKULTUR


-vart (-ward);

riktning till sjöss, t.ex. nord-, ost-, syd- och västvart.

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!