SJÖKULTUR


-vart (-ward);

riktning till sjöss, t.ex. nord-, ost-, syd- och västvart.

Dreja bi (heave to. Av nederl. bijdraaien);

att upphäva fartygets framfart och, med hjälp av maskin, försöka hålla det på samma plats (t.ex. för att ta ombord lots).

> Fler sjötermer som du behöver veta!