SJÖKULTUR


-vart (-ward);

riktning till sjöss, t.ex. nord-, ost-, syd- och västvart.

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!