SJÖKULTUR


-vart (-ward);

riktning till sjöss, t.ex. nord-, ost-, syd- och västvart.

Katamaran;

tvekölat flytetyg, av tamilska katta ("knyta ihop") och maram ("trä"), ursprungligen par av timmerstockar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!