SJÖKULTUR


-vart (-ward);

riktning till sjöss, t.ex. nord-, ost-, syd- och västvart.

Spygatt (scupper);

avlopp i däck/durk.

> Fler sjötermer som du behöver veta!