SJÖKULTUR


Agent (ship’s/port agent);

syftar mestadels på skeppsklareraren (the waterclerk), ofta identisk med skeppsmäklaren
(the shipbroker), som dock har fler strängar än så på sin lyra.

Sling;

den mängd gods som kan tas i ett enda hiv, dvs lyft.

> Fler sjötermer som du behöver veta!