SJÖKULTUR


Agent (ship’s/port agent);

syftar mestadels på skeppsklareraren (the waterclerk), ofta identisk med skeppsmäklaren
(the shipbroker), som dock har fler strängar än så på sin lyra.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!