SJÖKULTUR


Agent (ship’s/port agent);

syftar mestadels på skeppsklareraren (the waterclerk), ofta identisk med skeppsmäklaren
(the shipbroker), som dock har fler strängar än så på sin lyra.

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!