SJÖKULTUR


Agent (ship’s/port agent);

syftar mestadels på skeppsklareraren (the waterclerk), ofta identisk med skeppsmäklaren
(the shipbroker), som dock har fler strängar än så på sin lyra.

Lägervall, ligga i;

hjälplöst driva mot land på läsidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!