SJÖKULTUR


Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!