SJÖKULTUR


Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!