SJÖKULTUR


Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!