SJÖKULTUR


Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.