SJÖKULTUR


Akter (skepp) (stern);

bakre delen av ett fartyg, jfr häck.

Akter ut (aft);

belägenhet på akterdäck eller någonstans i kölvattnet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!