SJÖKULTUR


Akter (skepp) (stern);

bakre delen av ett fartyg, jfr häck.

Smörland (Cape Flyaway);

förefaller vara land i sikte, visar sig när man kommit närmare vara långsträckta moln, som plötsligt "smälter som smör".

> Fler sjötermer som du behöver veta!