SJÖKULTUR


Akter (skepp) (stern);

bakre delen av ett fartyg, jfr häck.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!