SJÖKULTUR


Akter (skepp) (stern);

bakre delen av ett fartyg, jfr häck.

Vackert (handsomely);

i den ursprungliga nordiska betydelsen "vaksamt", lugnt och sansat. "Ta det vackert".

> Fler sjötermer som du behöver veta!