SJÖKULTUR


Akter (skepp) (stern);

bakre delen av ett fartyg, jfr häck.

Milk;

mjölk är mjölk (t.ex. från plåtkossan), men milk på sjömanssvenska är kondenserad grädde på burk och inget annat!

> Fler sjötermer som du behöver veta!