SJÖKULTUR


Akter (skepp) (stern);

bakre delen av ett fartyg, jfr häck.

Båtsman (boatswain);

den främste inom däcksmanskapet. Jfr "Båsen"

> Fler sjötermer som du behöver veta!