SJÖKULTUR


Akterkant (abaft);

exempelvis brukar fartygets ljugarbänk vara placerad i lä på akterkant om byssan.