SJÖKULTUR


Akterkant (abaft);

exempelvis brukar fartygets ljugarbänk vara placerad i lä på akterkant om byssan.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!