SJÖKULTUR


Akterkant (abaft);

exempelvis brukar fartygets ljugarbänk vara placerad i lä på akterkant om byssan.

Båtsman (boatswain);

den främste inom däcksmanskapet. Jfr "Båsen"

> Fler sjötermer som du behöver veta!