SJÖKULTUR


Akterpik (after-peak);

utrymme akter ut, ofta färskvattentank.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!