SJÖKULTUR


Akterspegel (stern);

plan akter, jfr häck.

Hälen, ligga på (av heel el. sole piece, akterns nedersta del);

om fartyg som ligger djupt med häcken.

> Fler sjötermer som du behöver veta!