SJÖKULTUR


Akterspegel (stern);

plan akter, jfr häck.

Gubben (Old Man);

befälhavaren

> Fler sjötermer som du behöver veta!