SJÖKULTUR


Akterspegel (stern);

plan akter, jfr häck.

Lod (lead, "bly");

i tamp tajtad metallkropp, varmed vattendjup mäts.

> Fler sjötermer som du behöver veta!