SJÖKULTUR


Akterspegel (stern);

plan akter, jfr häck.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!