SJÖKULTUR


Åmning (draught-mark, ty. Ahmen, "mäta ett kärls volym");

markeringar på skrovet som anger djupgåendet.

Under däck;

dels "innertak" ombord, och dels inredning under väderdäck.

> Fler sjötermer som du behöver veta!