SJÖKULTUR


Åmning (draught-mark, ty. Ahmen, "mäta ett kärls volym");

markeringar på skrovet som anger djupgåendet.

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!