SJÖKULTUR


Åmning (draught-mark, ty. Ahmen, "mäta ett kärls volym");

markeringar på skrovet som anger djupgåendet.

I land (vara) (to be ashore);

markerar belägenhet, medan...

> Fler sjötermer som du behöver veta!