SJÖKULTUR


Åmning (draught-mark, ty. Ahmen, "mäta ett kärls volym");

markeringar på skrovet som anger djupgåendet.

Fia;

förr namn på kvinnlig mässuppassare. Jfr Kalle.

> Fler sjötermer som du behöver veta!