Andren;

andre styrman el. maskinist.

Högtörn, stå på;

vara närmast i tur för något (urspr. vara främst i kösystemet på sjömanshuset/sjömansförmedlingen, i tur att få sig tilldelad en hyra).

> Fler sjötermer som du behöver veta!