SJÖKULTUR


Angöra (make land);

från sjön närma sig kusten, vare sig syftet enbart är att få landkänning eller att anlöpa någon hamn där innanför.

Gubben (Old Man);

befälhavaren

> Fler sjötermer som du behöver veta!