SJÖKULTUR


Angöra (make land);

från sjön närma sig kusten, vare sig syftet enbart är att få landkänning eller att anlöpa någon hamn där innanför.

Lod (lead, "bly");

i tamp tajtad metallkropp, varmed vattendjup mäts.

> Fler sjötermer som du behöver veta!