SJÖKULTUR


Angöra (make land);

från sjön närma sig kusten, vare sig syftet enbart är att få landkänning eller att anlöpa någon hamn där innanför.

Béting (bitt);

se pollare.

> Fler sjötermer som du behöver veta!