SJÖKULTUR


Ankarspel (windlass);

slags hiss- och draganordning på backen för fällning och hivning av ankaret. Jfr capstan.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!