SJÖKULTUR


Ankomst (arrival, lågty. ankumpst);

se ETA.

Tross (hawser);

grovt tågvirke. (Eng. hawser kommer av halter, "galgrep"; jfr Bom.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!