SJÖKULTUR


Ankomst (arrival, lågty. ankumpst);

se ETA.

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!