SJÖKULTUR


Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

Stampa (pitch);

om fartygets rörelser i grov sjö för ifrån - duvning med fören och sättning med aktern.

> Fler sjötermer som du behöver veta!