SJÖKULTUR


Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.