SJÖKULTUR


Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!