SJÖKULTUR


Avans (advance);

förskott på hyran, ej att förväxla med ordets landkrabbianska betydelse, "profit".

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!