SJÖKULTUR


Babord (port, portside);

kallades före 1884 på engelska larboard - av ladeboard, en lastport som brukade finnas på fartygets "vänstra" sida. För att undvika sammanblandning med det snarlika men diametralt motsatta starboard skiftades termen ut mot port eller portside, den sida man lade till med. Babord, det fornnordiska bagbord, syftar på att vikingastyrmannen vände bakdelen åt den sidan då han hanterade den åt styrbord belägna styråran. Enligt traditionen skall maskinfolkets hytter ligga på babordssidan. I fråga om vindförhållanden talar man ej om babord och styrbord utan om vridande åt vänster (veering) eller höger (backing).

Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!