SJÖKULTUR


Backing;

(om vind) vridande moturs. Förebådar på norra halvklotet sämre väder. Jfr Veering.

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!