SJÖKULTUR


Backing;

(om vind) vridande moturs. Förebådar på norra halvklotet sämre väder. Jfr Veering.

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!