SJÖKULTUR


Backstörn;

ursprungligen den inom manskapets backlag roterande sysslan att hämta maten från byssan till backen, under vilken skansen fanns (samt diska osv). Härav antagligen uttrycket "påbackning". Senare kom det ibland även att syfta på lördagsstädning i manskapsinredningen, dvs "göra skansrent".

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!