SJÖKULTUR


Backstörn;

ursprungligen den inom manskapets backlag roterande sysslan att hämta maten från byssan till backen, under vilken skansen fanns (samt diska osv). Härav antagligen uttrycket "påbackning". Senare kom det ibland även att syfta på lördagsstädning i manskapsinredningen, dvs "göra skansrent".

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!